תחזית רוח

אתר התחזיות לרוח Wind Guru

הטבלה הראשונה GFS 27 – מודל כללי המפרט את כיוון ועוצמת הרוח ל-10 ימים קדימה,
התחזית אינה מדויקת ומציגה פרטים על מצב הרוח במרווחים של 3 שעות.
ניתוח הנתונים מתבצע ברדיוס של 27 ק"מ סביב הספוט הנבחר.

הטבלה השנייה WRF 9 – מודל מפורט המציג את כיוון ועצמת הרוח ל-3 ימים קדימה.
התחזית מדוייקת ומציגה פרטים על מצב הרוח במרווחים של שעה.
ניתוח הנתונים מתבצע ברדיוס של 9 ק"מ סביב הספוט הנבחר.

יום תאריך ושעה – מוצגים בחלק העליון של הטבלה.

עוצמת הרוח (בקשרים) –
הספרה העליונה – עוצמת הרוח.
הספרה התחתונה – עוצמת הגאסט (הפרצים).

כיוון הרוח – במידה והחץ מכוון למטה הרוח תהיה צפונית, במידה ומכוון למעלה דרומית, ימינה מערבית, שמאלה מזרחית.

נתונים נוספים – 
טמפרטורה – של האוויר בחוץ
עננות – אחוזי העננות, מחולק לשלוש שכבות, עננות גבוה, בינונית ונמוכה.
גשם – מ"מ גשם הצפוי לרדת.
דירוג של האתר – מדורג בכוכבים.

אתר של מצלמות אווירה ומדי רוח בזמן אמת – Wind Alert

תחזית גלים

אתר התחזיות לגלים  Magic Sea Weed

הטבלה הנ"ל מפרטת את גובה הגלים בשבוע הקרוב לפי יום.
בהמשך הדף ניתן לראות פרטים נוספים על גובה הגלים לפי שעה ביום ספציפי, כיוון, תדירות הגלים ופרטים נוספים .